Logo

E ke ti në dorë!

Universiteti Metropolitan Tirana ofron mundësinë e trasferimit të studimeve tuaja nga universitetet e tjera publike ose jopublike.

NGA 15 SHKURT – 15 MARS 2014 MUND TË KRYEHET TRANSFERIMI I STUDIMEVE
NË UNIVERSITETIN METROPOLITAN TIRANA.

Bachelor:
Inxhinieri Ndertimi
Inxhinieri Kompjuterike
Administrim Biznesi
Informatike Ekonomike

UMT mundëson master shkencor të profilimeve më të kërkuara në treg të zhvilluara nga stafi akademik më i mirë në vend e me laboratorët më modern.
Regjistrohu, afati 15 Mars.

Master i shkencave në:
Administrim Biznesi (MBA)
Inxh.Ndertimi, profili strukturist
Inxh Ndertimi, profili Infrastrukture Transporti
Inxhinieri Elektronike
Inxhinieri Elektrike
Inxhinieri Mekatronike
Inxhinieri Telekomunikacioni
Inxhinieri Informatike
Manaxhim ne Inxhinieri
Image

UMT është në kërkim të më të mirëve ndaj ofrojmë
bursa deri në 100 % të tarifës.

E ke ti në dorë!

Rruga “Budi” & “Sotir Kolea” Qyteti Studenti, Tirane
Tel: 0696070111
www.umt.edu.al | [email protected]
Ky email permban foto.
Shikojeni ne Browser
Unsubscribe
Ky email u shpernda nga 111.al