Logo IKM Instituti i Kontabilistëve të Miratuar të Shqipërisë
Albanian Institute of Certified Accountants
Instituti I Kontabilistëve të Miratuar (IKM) njofton se kanë filluar regjistrimet për trajnime në Standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Kontabilitetit, të cilat janë kërkesë e detyrueshme për hyrjen në testimet për Kontabilist i Miratuar, sezoni Prill 2014.
Trajnimet fillojnë më 25 Janar 2014.
Regjistrimet bëhen pranë zyres së IKM dhe pranohen deri një ditë para fillimit të trajnimit.
Për informacion në lidhje me datat referojuni kalendarit të trajnimeve më poshtë.
Për më shumë kontaktoni nëpërmjet e-mailit: [email protected],
ose me telefon: 042347585.

Kalendari i Trajnimeve per testimin si Kontabilist i Miratuar
Periudha Janar – Mars 2014
Lloji i Trajnimit Trajnim në SKK
Kohezgjatja 4 ditë
Datat 25-26 Janar 1-2 Shkurt 2014
Lloji i Trajnimit Trajnim në SNK
Kohezgjatja 2 ditë
Datat 15-16 Shkurt 2014
Lloji i Trajnimit Trajnim në SKK
Kohezgjatja 4 ditë
Datat 01-02, 08-09 Mars 2014
Lloji i Trajnimit Trajnim në SNK
Kohezgjatja 2 ditë
Datat 22-23 Mars 2014

Image