Image

FTESË
Hueyda El Saied, Ambasadore e ALO 116 dhe Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri (ALO 116), kanë kënaqësinë t’ju ftojë të bëheni pjesë e Ankandit “Art për Bamirësi: Shqipëria Dhuron për Fëmijët”, 17 Qershor 2015, ora 19.00, në Sallën “Balsha” të Hotel Tirana International.
Mbi 12 piktorë të njohur dhe mbështetës të ALO 116, nga Shqipëria, Franca, Luksemburgu, Belgjika dhe SHBA, kanë dhuruar një ose më shumë piktura të tyre, posaçërisht për ALO 116, që ato të dalin në ankand dhe fondet e dhuruara të përdoren për të mbështetur fëmijët në Shqipëri.
ALO 116: Linja Kombëtare e Telefontit për Fëmijët është një shërbim unik në Shqipëri, në dispozicion të të gjithë fëmijëve në mbarë vendin, 24 orë në 7 ditë të javës. ALO 116 flet me fëmijët në momentet më të vështira të jetës së tyre. Që nga data 1 Qershor 2009 kur ALO u hap ajo i është përgjigjur mbi 556.000 telefonatave të fëmijëve, prindërve dhe mësuesve dhe ka trajtuar më shumë se 13.000 raste të fëmijëve që kanë kërkuar ndihmë.
Hyrja në event do të bëhet përkundrejt një bilete që kushton 2.000 Lek për person, ndërkohë që çdo pjesmarrës do të pajiset me numrin e tij personal për për të konkuruar për veprat e artit që janë vendosur në ankand. Ndërkohë blerja e biletave do të fillojë nga ora 18.30 përpara hyrjes së Sallës Balsha.
Për çdo pyetje apo rezervim, kontaktoni: z. Mirgit Vataj, Menaxher i ALO 116, Tel: 2265741, Cel: 0694060391, E-mail: [email protected]
 
Image

 

Image
INVITATION
Hueyda El Saied, Honorary Ambassador of ALO 116 and the Albanian National Child Helpline (ALO 116) have the pleasure to invite you to join our Social Auction “Art for Charity: Albania Donates for Children”, which will take place on 17 June 2015, at 19.00, “Balsha” Hall of Tirana International Hotel.
12 painters and supporters from Albania, France, Luxembourg, Belgium and the US, have donated one or more of their paintings, especially for ALO 116, to go to auction and the funds raised by the paintings to be used for children in Albania.
ALO 116: Albanian National Child Helpline is a unique service in Albania, available to all children nationwide, 24 hours a day, 7 days a week. ALO 116 talks to children in the most difficult moments of their lives. Since 1st June 2009, when it opened ALO answered over 550,000 calls from children, parents and teachers while handled more than 13,000 cases of children seeking help and assistance.
To participate at the event every attendee will need to purchase a ticket (2,000 Lek per person), while every participant will be provided with his/her personal number to compete for works of art that are being auctioned. Tickets will be provided starting from 18.30 at the entrance of the Balsha Hall.
For more information or for reservations, please contact: Mr. Mirgit Vataj, Tel: 2265741, Mob: 0694060391, E-mail: [email protected]
 

Image
INVITO
Hueyda El Saied, Ambasciatrice d’Onore di ALO 116 e la Linea Telefonica Nazionale dei Bambini (ALO 116) hanno l’onore di invitarvi all’asta ”Arte per Beneficienza: L’Albania regala per i Bambini”, 17 Giugno 2015, ore 19.00, nella Sala “Balsha” Hotel Tirana International.
Piu di 12 pittori riconosciuti a livello mondiale e sostenitori di ALO 116 dal Albania, Francia, Lussemburgo, Belgio e Stati Uniti, hanno regalato uno o piu quadri da loro disegnati per ALO 116, per metterli all’asta. I fondi ricavati dall’asta saranno usati per aiutare i bambini albanesi.
ALO 116: Linea Telefonica Nazionale dei Bambini è un servizio unico in Albania a dispozicione dei bambini 24 ore su 7 giorni della settimana ogni giorno del anno. ALO 116 è l’unico strumento nazionale che parla con i bambini nei momenti piu difficili della loro vita. Dal 1 Giugno 2009 quando ALO 116 è stata fondata, ha risposto ad oltre 556.071 bambini, genitori ed insegnanti e ha trattato più di 13.000 che hanno bisogno di aiuto.
L’entrata all evento si farà mediante un biglietto che costa 2,000 LEK per persona, mentre ogni participante verrà fornito di un numero personale di per le opere d’arte che saranno poste all’asta.
Per ogni domanda o per riservare, vi pregiamo di contattare: Sig. Mirgit Vataj, Manager di ALO 116, Tel: 2265741, Cel: 0694060391, E-mail: [email protected]

 

Ju ftojmë të merrni pjesë!
Për çdo pyetje apo rezervim, kontaktoni: z. Mirgit Vataj, Menaxher i ALO 116
Tel: 2265741
Cel: 0694060391
E-mail: [email protected] 

069 40 60 391
Salla “Balsha”
Hotel Tirana International