Selmani Imp-Ex
FABRIKA E ZINKIMIT DHE E
KONSTRUKSIONEVE METALIKE
Selmani sh.p.k.
Tirana, Albania
Në kuadër të forcimit të bashkëpunimit midis kompanive që operojnë në fushën e ndërtimit, kemi kënaqësinë
t’ju ftojmë të na vizitoni pranë stendës sonë në panairin NDERTIME 2015 në datë 26-28 Mars 2015
Disa nga produktet e shërbimet që ofron kompania jonë janë:
Zinkim në të nxehtë
Enë (Depozita) të zinkuara
dhe Inoxi për industrinë
e ndërtimit dhe atë ushqimore
Rrethime dhe Porta të Zinkuara
(të motorizuara ose jo)
Shkallë të zinkuara emergjence
industriale (të drejta dhe helikoidale
Zgara për mbulime kanalesh kulluese
Konstruksione për sinjalistikë rrugore
Enë Akumilimi, Shkëmbyes
nxehtësie dhe Boiler
Sera të zinkuara
Porta për kanale Kulluese
SELMANI sh.p.k.
Rruga Konferenca e Pezes
Kombinati “Misto Mame”, Tirane, Albania
Tel: +355 4 224 85 95
Fax: +355 4 222 38 13
Mob: +355 68 20 50 106
E-mail: [email protected]
Web: selmanishpk.com.al