FTESË
PËR PJESËMARRJE NË PANAIRIN

“ENERGJIA – SFIDA E SË ARDHMES”

“TIRANA EXPO CENTRE” në bashkëpunim me MINISTRINË E ENERGJISË DHE INDUSTRISË, organizon Panairin “ENERGJIA – SFIDA E SË ARDHMES”.

Ky panair organizohet në “TIRANA EXPO CENTRE” nga data 7-9 Nëntor 2014.

Nëpërmjet këtij evenimenti synohet paraqitja e mundësive që ka Shqipëria për zhvillimin e Sektorit Energjetik si dhe shkëmbimi i eksperiencave mes aktorëve të brendshëm e të jashtëm.

Panairi i Energjisë është një rast i mirë për Projektuesit, Ndërtuesit, Prodhuesit, Tregtuesit dhe Financuesit e këtij sektori, që të ekspozojnë produktet dhe projektet e tyre.

Në këtë panair janë ftuar të gjithë aktorët e rëndësishëm të Shqipërisë, Rajonit e më gjerë, që operojnë në fushat e Energjisë së Rinovueshme, Energjisë së Parinovueshme, Efiçencës së Energjisë, Sistemit Financiar, etj.

Ju ftojmë të bëheni pjesë e Panairit “ENERGJIA – SFIDA E SË ARDHMES”, si një mundësi e mirë zgjerimi, zhvillimi dhe bashkëpunimi.

JENI TË MIRËPRITUR!

Shkarkoni Prezantimin ketu

INVITATION
TO PARTICIPATE IN THE TRADE FAIR

“ENERGY – CHALLENGE OF THE FUTURE”

“TIRANA EXPO CENTRE” in collaboration with the MINISTRY OF ENERGY AND INDUSTRY, organizes the exhibition event “Energy – Challenge of the Future”.

This fair is organized in “TIRANA EXPO CENTRE” from November 7th – 9th , 2014.

This event aims at presenting the opportunities that Albanian Energy Sector offers for the development and for the exchange of experiences between foreign and local stakeholders.

Energy Fair is a good opportunity for Designers, Builders, Producers, Traders and Funders of the sector, to exhibit their products and projects.

In this exhibition are invited all the important actors in Albania, the region and beyond, operating in the areas of Renewable Energy, Non-renewable Energy, Energy Efficiency, Financial System, etc.

Through this invitation, we are pleased to invite you to become part of the exhibition event “ENERGY – CHALLENGE OF THE FUTURE”, as a splendid opportunity for expansion, development and cooperation.

YOU ARE WELCOME!

Download the Presentation here

Tirana Expo Centre, Rr. Gjergj Balshaj, 1029, Tirane-Shqiperi
[email protected]invest.com | +355 4 23 57 900 | +355 696049434